เชิญติดตามและรับข่าวสาร

เรามีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของทางเว็บไซต์ของเราอยู่ตลอดเวลา ทั้งเรื่องอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สินค้า และเทคนิคใหม่ ๆ เราไม่หวังเป็นแค่เพียงผู้จัดจำหน่าย แต่เรายังคงต้องการให้ความรู้กับลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาธุรกิจ

เราคอยอัปเดตกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ เพื่อยืนยันผลงานที่เราทำ หรือผลงานที่ยอดเยี่ยมของลูกค้า เรายังคงติดตามเทคโนโลยีสำหรับเหล็ก นั่งร้าน เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ หรือบริการใหม่ ๆ เพื่อความได้เปรียบ ทั้งในแง่ธุรกิจ หรือส่วนตัวของลูกค้า

เราให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ภาครัฐ เพื่ออัปเดตข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวคราวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การร่วมทุนใหม่ ความก้าวหน้าของธุรกิจเรา เป็นต้น

เรามีการปรับปรุงรายการสินค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขัน ทั้งรายการสินค้า และราคา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

ลูกค้าสามารถติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้หลายช่องทาง เช่น ที่หน้าเว็บไซต์ Facebook, Youtube ที่หน้า Fanpage หรือกด Subscribe เพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลจากเราได้ก่อนใคร

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจจะได้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของเรา และเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ตัวท่านหรือธุรกิจของท่าน ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ