เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

เราดำเนินธุรกิจภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ธุรกิจของเราจะไม่สามารถเติบโตได้ หากไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพ และบริการ หรือลูกค้าสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อแก้ไขให้ตรงความต้องการของลูกค้า

เว็บไซต์ของเราได้มีหน้าเว็บบอร์ด ทั้งนี้ ไม่ใช่แค่เพียงรับความคิดเห็น หรือปัญหา แต่เรายังมีหัวข้อต่าง ๆ ให้กับเราลูกค้าได้เข้ามาร่วมพูดคุย หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานช่าง โชว์ผลงาน ความคืบหน้า

เว็บบอร์ดของเรามี Topic หรือประเด็นต่าง ๆ ให้ลูกค้า หรือผู้ที่สนใจ ได้เข้าไปดูได้ตามกระทู้ เช่น เครื่องมือช่าง งานไม้ งานปูน งานเหล็ก นั่งร้าน งานประปา งาน DIY ต่าง ๆ ของผู้ที่ไม่ชอบความจำเจ กล่าวได้ว่า เว็บบอร์ดของเรา เป็นแหล่งรวบรวมช่างสาขาต่าง ๆ สามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่กันได้ หรือผู้ที่ไม่มีความรู้ สามารถมาหาความรู้ได้จากเว็บบอร์ดของเรา

นอกจากเราจะคอยอัปเดตสินค้าและบริการใหม่ ๆ ให้กับหน้าเว็บบอร์ดของเราอยู่เสมอแล้ว เรายังอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเรา ผ่านหน้าเว็บบอร์ด เช่น เปิดสาขาใหม่ สินค้า บริการที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

เรายังคอยอัปเดตบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างที่ทันสมัย ทั้งภายในและต่างประเทศ บทความเหล่านี้คัดสรรมาเป็นอย่างดี เช่น การใช้วิธีการก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องมือชนิดใหม่ที่ช่วยทุ่นแรงในการก่อสร้าง Showcase ต่างๆ งาน DIY เจ๋ง ๆ ของเมืองนอก ข่าวสารวงการช่าง

เรายังรวบรวมประกาศจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกข้อง เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่จากรัฐ รับสมัครจัดหางานของหน่วยงานรัฐ หรือธุรกิจผู้รับเหมาต่าง ๆ หาคนงาน หาอุปกรณ์ หรือผู้รับเหมา การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา ช่างหรือผู้รับเหมา หรือช่างสามารถประกาศหางานที่เว็บบอร์ดของเราได้เช่นกัน

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมตัังกระทู้สอบถามเกี่ยวกับงานช่างต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ต้องทำภายใต้กฎเว็บบอร์ด เพื่อความสงบเรียบร้อยของเว็บบอร์ด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกค้า สมาชิก หรือผู้ที่สนใจ จะเข้ามาร่วมใช้เว็บบอร์ด เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงคุณภาพ และการบริการของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากทางเว็บบอร์ดของเรา เราจะนำความคิดเห็นที่ได้จากท่าน ไปปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป